Get Adobe Flash player

Artykuły

 • Artykuł Michała Trubasa 

„Michał Kazimierz Więckowski – żołnierz trzech armii, dowódca pułku kawalerzystów.” 

Artykuł opublikowany został w kwartalniku „Notatki Płockie”, 2009, nr 2(219)

 • Artykuł Jana Henryka Walusia 

„1939 Wojna przez pryzmat wstążki i kamienia. Odznaka Armii Krajowej za udział w „Akcji Burza”. „

Artykuł ukazał się w gazecie „Nasz Płock” w sierpniu 2009r.

 • Artykuł Jana Henryka Walusia 

„PIENIĄDZ NA ZIEMIACH POLSKICH W I WOJNIE ŚWIATOWEJ”

Artykuł ukazał się w czasopiśmie  „Halerz” w nr 13/16/2009r.

 • Artykuł Jana Henryka Walusia 

„1939 Wojna przez pryzmat wstążki i kamienia. 18 Pułk Ułanów Pomorskich.”

Artykuł ukazał się w gazecie „Nasz Płock” w nr 6/7 2009r.

 • Artykuł Jana Henryka Walusia 

„PŁOCKI GARNIZON WOJSKA POLSKIEGO W LATACH 1918-1939”

 • Artykuł Jana Henryka Walusia

„Historia niepodległości zapisana w polskich środkach płatniczych”

 • Artykuł Jana Henryka Walusia 

„1939 Wojna przez pryzmat wstążki i kamienia. Jerozolimski Krzyż Honorowy.” 

Artykuł ukazał się w gazecie „Nasz Płock” w kwietniu 2009r.

 • Artykuł Jana Henryka Walusia 

„1939 Wojna przez pryzmat wstążki i kamienia. 19 Pułk Piechoty Odsieczy Lwowa.” 

Artykuł ukazał się w gazecie „Nasz Płock” w marcu 2009r.

 • Artykuł Adama Łukawskiego 

„PŁOCKIE WZGÓRZE TUMSKIE NA BANKNOCIE BANKU POLSKIEGO”

 • Artykuł Jana Henryka Walusia 

„1939 Wojna przez pryzmat wstążki i kamienia. Order Krzyża Grunwaldu.” 

Artykuł ukazał się w gazecie „Nasz Płock” w lutym 2009r.

 • Artykuł Jana Henryka Walusia 

„1939 Wojna przez pryzmat wstążki i kamienia. Krzyż Lotaryński.” 

Artykuł ukazał się w gazecie „Nasz Płock” w styczniu 2009r.

 • Artykuł Jana Henryka Walusia 

„Skarb Narodowy” 

Artykuł ukazał się w czasopiśmie numizmatycznym „HALERZ” nr 14/I/2009r.