Get Adobe Flash player

Historia

Pierwsze próby powołania organizacji numizmatycznej w Płocku podjęto w roku 1965. W roku 1980 powołano Koło Polskiego Towarzystwa Archeologicznego i Numizmatycznego, wchodzące w skład Oddziału PTAiN w Mławie. Koło liczyło 22 osoby. Pierwszym prezesem został Zdzisław Nowakowski.

Spełnienie wymogów statutowych oraz prężność w działaniu i napływ nowych członków pozwoliły osiągnąć w 1983r. pełną samodzielność organizacyjną. Decyzją Zarządu Głównego w Warszawie powołano oddział Polskiego Towarzystwa Archeologicznego i Numizmatycznego w Płocku. Oddział działał na terenie dwóch województw: płockiego i włocławskiego. Kolejnymi prezesami byli: Zdzisław Nowakowski 1980-1985, Jarosław Przybyłowicz 1985-1989, Jerzy Kejna 1989-1998 i Jan Milner od 1998.

W Płocku zorganizowano kolejny XXXVI Zjazd Delegatów PTAiN, który odbył się w dn. 25-27 V 1990. Na zjeździe, oddział gościł przedstawicieli numizmatyków z całej Polski oraz krajów ościennych. Od 1992 roku zmieniono nazwę Towarzystwa na Polskie Towarzystwo Numizmatyczne.

W okresie dwudziestu ośmiu lat zorganizowano: 87 wystaw, 25 pokazów, 5 sesji naukowych i 106 odczytów. Wydano książkę „Płockie tradycje numizmatyczne” Andrzeja Ciesiulskiego i Jerzego Stefańskiego.

Wybito w Mennicy Państwowej w Warszawie cztery medale: „Pasowanie Bolesława Krzywoustego na rycerza”, „Sedes Regni (siedziba królów)”, „Nadanie Krzyża Walecznych miastu Płock przez Marszałka Józefa Piłsudskiego”, „Zygmunt Padlewski – naczelnik województwa płockiego”.

Aktualnie oddział liczy 108 członków zorganizowanych w oddziale Płocku i kole w Kutnie. Zarząd Główny PTAiN nadał oddziałowi najwyższe odznaczenie Towarzystwa, medal „Bene Merenti”.